ગુજરાત

GTUના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશીની ખબર , મહિન્દ્રા, મારુતિ , ટાટા જેવી 50 કંપનીઓ આવશે કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂમાં…જુઓ અહી

GTUના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશીની ખબર , મહિન્દ્રા, મારુતિ , ટાટા જેવી 50 કંપનીઓ આવશે કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂમાં…જુઓ અહી,ટેક મહિન્દ્રા, મારૂતિ સુઝુકી પોપ્યુલર, એસ્ટ્રલ પાઈપ્સ, ટાટા ઓટો કોમ્પ. જેવી એન્જિનિયરીંગ ક્ષેત્રની 50થી વધુ અગ્રગણ્ય કંપનીઓ આ ફેરમાં હાજર રહશે.

10 સપ્ટેમ્બરના રોજ જીટીયુના ઈન્ટીગ્રેટેડ ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ વિભાગ અને કેડ સેન્ટર અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે જીટીયુ ચાંદખેડા કેમ્પસ ખાતે સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ એન્જિનિયરીંગ પ્લેસમેન્ટ ફેર યોજાશે. જેમાં જીટીયુ સંલગ્ન તમામ એન્જિનિયરીંગ કૉલેજના વર્ષ 2021-22માં પાસ થયેલા ડિપ્લોમા, બી.ઈ અને એમ.ઈના વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ શકશે.

આ પ્લેસમેન્ટ ફેરથી 1,200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને રોજગારીની તકો પૂરી પાડવામાં આવશે. ટેક મહિન્દ્રા, મારૂતિ સુઝુકી પોપ્યુલર, એસ્ટ્રલ પાઈપ્સ, ટાટા ઓટો કોમ્પ. જેવી એન્જિનિયરીંગ ક્ષેત્રની 50થી વધુ અગ્રગણ્ય કંપનીઓ આ ફેરમાં હાજર રહશે.

આ સંદર્ભે જીટીયુના કુલપતિ પ્રો. ડૉ. નવીન શેઠે જણાવ્યું હતું કે, જીટીયુ વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણની સાથે રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો માટે પણ સતત કાર્યશીલ રહે છે. આ પ્લેસમેન્ટ ફેરથી 1,200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને રોજગારી મળશે, સાથે જ તેમણે બહોળી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓને આ પ્લેસમેન્ટ ફેરમાં ભાગ લેવા માટે અપીલ કરી હતી.

ટેક મહિન્દ્રા, મારૂતિ સુઝુકી પોપ્યુલર, એસ્ટ્રલ પાઈપ્સ, ટાટા ઓટો કોમ્પ. જેવી એન્જિનિયરીંગ ક્ષેત્રની 50 થી વધુ અગ્રગણ્ય કંપનીઓ આ ફેરમાં હાજર રહીને 1200થી વધુ જગ્યાઓ માટે પ્લેસમેન્ટ પૂરું પાડશે. પ્લેસમેન્ટ ફેરમાં 2500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે.