ભારત

હર ઘર તિરંગા: તિરંગા સાથે આ સાઇટ પર અપલોડ કરો ફોટાનો ફોટો અને મેળવો સર્ટિફિકેટ

હર ઘર તિરંગા: તિરંગા સાથે આ સાઇટ પર અપલોડ કરો ફોટાનો ફોટો અને મેળવો સર્ટિફિકેટ,કેન્દ્ર સરકારે ત્રિરંગા અભિયાનમાં ભાગ લેનારાઓ માટે એક વેબસાઇટ શરૂ કરી છે. આ સાઇટ પર તમે તિરંગા સાથેનો તમારો ફોટો અપલોડ કરી શકો છો. તમે તમારા સ્થાન પર ઓનલાઈન ત્રિરંગાને પિન પણ કરી શકો છો.

આઝાદીના અમૃત પર્વ પર કેન્દ્ર સરકારે હર ઘર પર તિરંગા ઝુંબેશની શરૂઆત કરી છે. જે 13 ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ સુધી ચાલનાર છે. આ અભિયાનમાં લોકોની ભાગીદારી ઓનલાઈન કરવા કેન્દ્ર સરકારે વેબસાઈટ લોન્ચ કરી છે. આ સાઇટ પર, તમે તિરંગા સાથે તમારો ફોટો અપલોડ કરી શકો છો, તેમજ તમારા ત્રિરંગાનું સ્થાન ઓનલાઈન પિન કરી શકો છો. તમે આ પ્રોગ્રામમાં કેવી રીતે ભાગ લઈ શકો છો તે જાણો.

હર ઘર તિરંગા અભિયાન માટે કેન્દ્ર સરકારે https://harghartiranga.com/ વેબસાઈટ શરૂ કરી છે. સમાચાર લખાય છે ત્યાં સુધી, 2 કરોડથી વધુ લોકોએ તેના પર તેમના ફોટા અપલોડ કર્યા છે અને 4 કરોડથી વધુ લોકોએ ત્રિરંગાને પિન કર્યો છે. તિરંગાને પિન કરવાનો અર્થ છે કે તમે જ્યાં તિરંગો મૂક્યો છે તે વેબસાઇટ પર તેને ઓનલાઈન ટેગ કરવું.

1. https://harghartiranga.com/ પર જાઓ
2. ત્યાર બાદ Upload Selfie With Flag પર ક્લિક કરો.
3. પછી તમારે તમારી સેલ્ફી અપલોડ કરવાની રહેશે. ફોટો ત્રિરંગા સાથે હોવો જોઈએ.
4. હવે તમને ફોટો અપલોડ કરવાનો મેસેજ મળશે.

1. https://harghartiranga.com/ પર જાઓ
2. ‘Pin A Flag’ પર ક્લિક કરો.
3. તમારું નામ અને મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
4. આ પછી તમારી પાસે લોકેશન એક્સેસ માટે પરવાનગી માંગવામાં આવશે.
5. એક્સેસ આપ્યા પછી, તમે તમારા ત્રિરંગાને પિન કરી શકો છો.
6. તે પછી તમે પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *