છાનિમાની નીકળ અહીયાંથી, પૈસા ખા ગામના…’ સુરતમાં ભાજપના નેતાઓ વચ્ચે બોલાચાલી

0

છાનિમાની નીકળ અહીયાંથી, પૈસા ખા ગામના…’ સુરતમાં ભાજપના નેતાઓ વચ્ચે બોલાચાલી.

સુરતમાં ભાજપ ની પૂર્વ અને વર્તમાન મહિલા કોર્પોરેટર વચ્ચે બબાલ થઇ હતી.

પૂર્વ કોર્પોરેટર મંજુલા દુધાત અને વર્તમાન કોર્પોરેટર રૂપા પંડ્યા વચ્ચે બબાબ થઇ હતી.

વર્તમાન કોર્પોરેટર રૂપા પંડ્યા એ ગાળો આપી મારું અપમાન કર્યું છે. તેઓ લોકોના કામ કરતા નથી.રૂપાબેન પંડ્યા અને પૂર્વ નગરસેવક મંજુલા દુધાત વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. એક બીજા પર દોષ ઢોળવાની સાથે કર્યો અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ સુધી મામલો પહોંચી ગયો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed