અનોખું મંદિર – જ્યાં પ્રસાદમાં મળે છે અધ્ધ કિંમતની વસ્તુઓ – વિગત જાણીને ચોકી જશો…

0

અસ્થિ અને વિશ્વાસના દેશમાં ઘણા એવા મંદિરો છે જેનો બહુ મોટો સમય છે. કોઈ મંદિર તમારી રચના કરે છે, કોઈ તમારી વાર્તાઓ નથી તે તમારા પ્રસાદ માટે પ્રસિદ્ધિ બટોરે છે. આ મંદિરોમાં અનેક બાબતો છે જે સૂચનો અનોખા બનાવે છે. તે એક મંદિરનો મધ્ય પ્રદેશ છે. યે મંદિર માતા લક્ષ્મીકા મંદિર છે. જો તમે પણ ઈશ્વર ભક્તિ અને એક સરસ ભક્તિના મંદિરો છો તો તમે એકવાર આ મંદિરના દર્શન કરી શકો છો.

યે મંદિરમાં સંખ્યાબંધ મિને છે. સામાન્ય રીતે મંદિરોમાં ભક્તોના પ્રસાદમાં મીઠાઇ અથવા અન્ય ભોજનની ચીજની જાતિઓ છે. પરંતુ માતા લક્ષ્મીના આ મંદિરમાં ભક્તોના પ્રસાદ તરીકે ગોલ્ડ-ચાંદી અને ગિગ્નનો ઉલ્લેખ છે. તેટલું જ નહીં, આ મંદિરમાં તે પણ ભક્તિ છે, જે તે સોનાની ચાંદીની છે.

આ અનોખી મંદિરમાં દર વર્ષની સંખ્યામાં ભક્તો માતાના દર્શનાર્થે આવે છે. અહીં આવતા ભક્તા માતાના પગથિયામાં સોના-ચાંદીના આશ્રય ચળવળ છે. દિવાળીનો સમય આ મંદિરમાં ખૂબ વધારે છે. ધનતેરસથી પાંચમ સુધી આ અનોખા મંદિરે દિપશોટવના દર્શન થાય છે. કૃપા કરીને જણાવો કે આ પાંચ દિવસના માતાની સલાહકાર પણ ભક્તો દ્વારા અર્ધપાર ગણેલો અને ધનનો સમાવેશ થાય છે.

દીપોત્સવનો સમય આ મંદિરમાં ખૂબ જ આવે છે. આ સમયના મંદિરમાં કુબેર દર દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે અને તે પણ ભટ્ટ નજીકના દર્શન કરવા માટે આવી રહી છે જ્યારે તે દરબારમાં પ્રસાદની ગતિએ અને ગોલ્ડ-ચાંદીના સિક્રેટ સંદેશાઓ છે. આ મંદિરનો અનોખા પ્રસાદ મંદિરનું આકર્ષણ અને આસ્થાનું કેન્દ્ર નિર્માણ છે.

દિપાવલીનો દિવસનો મંદિર 24 કલાક ખુલ્લો રહે છે. કહો કે આ સમયે માતાના દર્શનથી ઘરની કેટલીક સંપત્તિ ઓછી થાય છે. દિપાવલીનો સમય આ મંદિરનો મહત્તા અને વધતી જાતિઓ છે. ધનતેરસ પર અહીં મતની કુબેરની પટલી મળી છે. આ મંદિરમાં આવતા ભક્તોની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. કહો કે અહીં આજે માતા લક્ષ્મી કા વાસ છે.

દીપોત્સવના સમય મંદિરમાં કુબેર દરબારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ દરબારમાં જે મુશ્કેલીઓ છે તે દિગ્દર્શક છે અને પ્રસાદની નોંધણી છે. કહ્યું હતું કે દિપાવલીના દિવસના મંદિરની કપાટ 24 કલાક ખુલ્લી રહે છે. ધનતેરસનો દિવસ અહીં આવે છે ત્યારે મહિલા ભક્તોની કુબેરની પતંગળી જાતિ છે. આ મંદિરે જે ભક્તો આવે છે તે જગ્યા ખાલી નથી.

મહાલક્ષ્મીના આ મંદિરે દ્વિચારોની ગિરિની અને એકાઉન્ટ છત્રની પરંપરા ચાલી આ રહી છે. માન્યતા એ છે કે તમારા રાજ્યની સમૃદ્ધિ માટે રાજા અહીં ધન ચળવળ થયા છે. તિબિથી અહીં આવે છે ભક્ત સોના-ચાંદી અને ગ્ઠ્ને ચડ્શો. કહો કે માતાની કૃપા હંમેશાં તમારા ભક્તો પર બની રહેતી હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed